12 เทคนิคการนวดเท้า

XUTI Thailand®

XUTI Thailand®

เน้นการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพ

สารบัญ
12 เทคนิคการนวดเท้า

 ยืนหรือนั่งพักหนักงานโต๊ะนานๆ นอกจากจะช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าของเท้าแล้ว เครื่องนวดเท้ายังสามารถดูแลสุขภาพด้านอื่นๆของคุณได้ด้วย เพราะการนวดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตทั่วร่างกายได้ดีขึ้น ดังนั้น มันสามารถป้องกันร่างกายบวม มือและเท้าเย็น นอกจากนี้ เพราะฝ่าเท้าถือเป็นจุดศูนย์กลางของเส้นประสาท การนวดเท้าจึงส่งเสริมระบบต่างๆของร่างกายไปพร้อมๆกัน การยวดเท้าถือว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก ดังนั้น ให้เราดูแลและผ่อนคลายเท้าที่ทำงานหนักของเรา เพื่อให้เราเก็บไว้สุขภาพแข็งแรง มีหลายวิธีในการนวดเท้าซึ่งสามารถลองได้ง่ายในบ้าน บดความนี้ให้คำแนะนำทีละขั้นตอนสำหรับ12เทคนิดการนวดเท้า ขออ่านต่อ เรียนรู้วิธีการนวดเท้า ต่อไปนี้คือคนหนึ่งตัวเองหรือผู้คนอื่นร่างกายใช้12เทคนิดการนวดเท้า

1.ทำความร้อนบิด

ทำความร้อนบิด
ทำความร้อนบิด

การวอร์มอัพบิดเป็นกำลังวิธีการเริ่มต้นการนวดเท้า จะใช้เทคนิดนี้ วางฝ่ามือทั้งสอวข้างของเท้าของคุณ ค่อยๆดึงเท้าขวาไปข้างหน้า ดึงดันเท้าซายกลับ พร้อมกัน จะดันเท้าซายไปข้างหลัง ดึงเท้าขวาไปข้างหน้าพร้อมกัน ทำซ้ำการกระทำที่บิดเบื้ยวนี้ มือตั้งแต่ข้อเท้าจรดปลายเท้าต้องการความแรงพอสมควร ท่าบิดตัวเบาๆช่วยวอร์มอัพ เพื่อพร้อมการนวดต่อไป

2.แรงเสียดทานของศูนย์กลางฝ้าเท้า

แรงเสียดทานของศูนย์กลางฝ้าเท้า
แรงเสียดทานของศูนย์กลางฝ้าเท้า

ผู้คนสามารถใช้อุปกรณ์แรงเสียดทานส่วนโค้งเท้านวดฝ่าเท้าได้ จะใช้เทคนิดนี้ จับส่วนบนของเท้าด้วยมือเดียว ใช้นิ้วมืออีกข้างถูความยาวของส่วนโค้งของเท้า ทำอย่างนี้ซ้ำๆ จากส้นถึงศูนย์กลางฝ้าเท้า

 3.นิ้วเท้างอ

นิ้วเท้างอ
นิ้วเท้างอ

4.ยืดฝ้าเท้า

ยืดฝ้าเท้า
ยืดฝ้าเท้า

ส่วนเท้าสามารถช่วยส่วนฝ้าเท้าขยายไปยังความกว้างตามธรรมชาติ จะใช้เทคนิคการนวดเท้านี้ จับแต่ละข้างของเท้า ดึงแต่ละข้างของเท้าออกด้านนอก ทำซ้ำการกระทำนี้ ใหเท้าเปิดอยู่

5.บีบส้นเท้า

บีบส้นเท้า
บีบส้นเท้า

การบีบส้นเท้าอาจช่วยคลายความตึงเครียดของหลังเท้าได้ จะใช้เทคนิดนี้ ใช้มือเดียวจับเท้าของบน จับหลังส้นเท้าด้วยมืออีกข้าง บีบและคลายด้านหลังส้นเท้าซ้ำๆ

6.ข้อนิ้วหรือกำปั้นนวด

นวดนิ้วหรือกำปั้น
นวดนิ้วหรือกำปั้น

ข้อนิ้วหรือกำปั้นคือการนวดฝ่าเท้าวิธีชนิหนึ่ง จะใช้เทคนิดนี้ จับหลังเท้าด้วยมือเดียว ใช้ข้อนิ้วหรือกำปั้นอีกมือหนึ่งกดกับฝ่าเท้า นวดฝ่าเท้าด้วยข้อนิ้วหรือกำปั้น ความครียดควรอยู่ในระดับปานกลาง ทำซ้ำการกระทำนี้ จากศูนย์กลางฝ้าเท้าถึงส้น

 7.นิ้วนวด

นิ้วนวด
นิ้วนวด

งานนิ้วโป้งเป็นอีกเทคนิดการนวดเท้า หนึ่งคนเดียวสามารถฝึกฝ่าเท้าได้ จะใช้เทคนิดนี้  ใช้มือเดียวจับสองข้างของเท้า วางนิ้วบนฝ่าเท้า วางนิ้วหัวแม่มือบนแผ่นรองนิ้วเท้าใต้เท้าแต่ละข้าง ใช้นิ้วโป้งลูบลงแต่ละนิ้วเท้า ใช้แรงกดปานกลาง เลื่อนไปที่ฝ่าเท้า ทำซ้ำการกระทำเดิมด้วยนิ้วหัวแม่มือ ทำซ้ำการกระทำนี้ที่ส่วนโค้งและส้นเท้า ทำต่อไป แค่คุณมีรู้สึกก็ดีใจก็พอแล้ว

8.จุกดก

จุกดก
จุกดก

การกดจุดฝังเข็มที่หลังเท้าเป็นอีกเทคนิคการนวดเท้าที่ผ่อนคลาย จะใช้เทคนิคนี้ รองรับส่วนบนของเท้าด้วยมือเดียว ใช้นิ้วของมืออื่นหัวแม่มือกดและปล่อยส่วนบนของหลังเท้า ค่อยๆเลื่อนหลังเท้าลง ทำซ้ำการดำเนินการกดนี้ ต่อไปกดและปล่อยจนถึงส้นเท้า

9.นวดเอ็นร้อยหวาย

เอ็นร้อยหวายนวด
เอ็นร้อยหวายนวด

การนวดเอ็นร้อยหวายสามารถช่วยบรรเทาแรงกดบนเอ็นร้อยหวายได้ จะใช้เทคนิคการนวดเท้านี้ จับเอ็นร้อยหวายระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ด้วยมืออีกข้าง  เลื่อนไปที่ส้นเท้าโดยการลูบคลำ ทำซ้ำการกระทำนี้หลายๆครั้ง

10.ส่วนบนและส่วนข้างวาดวงกลม

ส่วนบนและส่วนข้างวาดวงกลม
ส่วนบนและส่วนข้างวาดวงกลม

วงกลมด้านบนและด้านข้างเป็นเทคนิคการนวดเท้าแบบง่ายๆ จะใช้เทคนิคการนวดเท้านี้ รองรับเท้าจากด้านล่างด้วยมือทั้งสองข้าง ยืดนิ้วออกไปใช้ทำเป็นวงกลมที่ทั้งสองข้างข้อเท้า ใช้การเครลื่อนที่แบบวงกลมอย่างต่อเนื่อง เลื่อนนิ้วไปรอบๆข้างเท้า วนนิ้วเป็นวงกลมต่อไป ไปจนถึงนิ้วเท้า  ให้ความสนใจกับช่องว่างระหว่างเส้นเอ็นแต่ละเส้น

11.นวดนิ้วเท้า

นวดนิ้วเท้า
นวดนิ้วเท้า

การนวดนิ้วเท้าสามารถช่วยบรรเทาความตึงเครียดและตะดริวที่นิ้วเท้าได้ จับเส้นเท้าด้วยมือเดีนว ค่อยๆลาก บิดและดึงนิ้วเท้าแต่ละข้าง ใช้นิ้วของมืออื่น จากออกนิ้วเท้าเลื่อนถึงในนิ้วเท้า ทำซ้ำการกระทำนี้หลายๆครั้ง นวดระหว่างทุกนิ้วเท้า

12.นวดสัมผัส

นวดสัมผัส
นวดสัมผัส

ผู้คนสามารถใช้ของการนวดเท้าเสร็จใช้สัมผัสเสร็จ จะใช้เทคนิคนี้ วางฝ่ามือทั้งสองข้างของเท้าของคุณ ค่อยๆดึงเท้าข้างขวาไปข้างหน้า ในเวลาเดียวกันดันกลับซ้ายข้าง แล้วดันเท้าซ้ายไปข้างหลัง ดันด้านขวาไปข้างหน้าพร้อมกัน ทำซ้ำการเคลื่อนไหวบิดนี้ ใช้มือตั้งแต่ข้อเท้าจนถึงนิ้วเท้าต้องใช้แรง ลดความเครียดทุกครั้ง ค่อยๆยกมือขึ้นจากเท้า

ประโยชน์ของการนวด

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นมากขึ้นเรื่อยๆ ประโยชน์ของการนวดโดยสุขภาพ พบการศึกษาTrusted Sourceในปี2010 หากรวมการนวดบำบัดไว้ในการดูแลแบบเฉียบพลัน สามารถช่วยหนึ่งคนเดียวรับมือกับความท้าทายด้านสุขถาพร่างกายและจิตใจ ลดอาการปวด ผ่อนคลาย จัดการอารมณ์ นอน

ผลการวิจัยปี2018 การใช้การนวดมือและเท้าใบสถานพยาบาลสามารถลดความวิตกกังวลของผู้ป่วยได้ ปรับปรุงสัญญาณชีพ นอกจากนี้  รีวิวแสดงให้เห็นในปี2016 ผู้เชียวชาญด้านสุขภาพแนะนำก่รนวดบำบัดแทนการไม่รักษา เป็นทางเลือกในการจัดการความเจ็บปวด

นวดฝ่าเท้ากับนวดกดจุดสะท้อน

การนวดกดจุดสะท้อนเป็นการบำบัดทางเลือก เกี่ยวข้องกับการใช้แรงกดบนส่วนเฉพาะของเท้า แตกต่างจากการนวดเท้าทั่วไป ผู้สนับสนุนการนวดกดจุดสะท้อนเชื่อว่า กดดันที่เท้าสามารถรักษาปัญหาที่ไม่เกี่ยวข้องในส่วนอื่นของร่างกาย

มีข่าวลือว่าการนวดกดจุดสะท้อนมีผลผ่อนคลาย แต่นักวิจัยชี้ว่า การทบทวนอย่างเป็นระบบหลายดรั้งไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดที่จะสนับสนุนประสิทธิผล แม้ว่าหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไม่สนับสนุนการนวดกดจุดสะท้อน แต่การปฏิบัตินี้ยังสามารถผ่อนคลายผู้คน เพราะเป็นเทคนิคการนวดเท้า

 เทคนิดการนวดฝ่าเท้า

ไม่มีวิธีที่เหมือนกันในการนวดเท้า ต่างคนต่างชอบเทคนิดต่างกัน หนึ่งคนเดียวอาจต้องการทดสอบทักษะมากมาย เข้าใจรู้สึกอะไรที่ดีต่อตนเองหรือผู้อื่น แนะนำให้แช่เท้าในน้ำอุ่นก่อนเริ่ม สามารถจะหยดหรือไม่หยดน้ำมันหอมระเหยเจือจางสักสองสามหยด ซับเท้าให้แห้งด้วยผ้าขนหนู วางเท้าบนผ้าขนหนู น้ำมันนวดละเลงที่บนเท้าจนถึงที่ข้อเท้า

เทคนิดการนวดเท้าทั่วไปมีดังนี้ ใช้เป็นแนวทางได้

ใส่ใจบริเวณที่คุณรู้สึกเจ็บ:ทำงานได้นานขึ้นในบริเวณที่เจ็บ ปริมาณความดันที่เหมาะสมเพื่อให้รู้สึกสบาย

ใส่ใจกับส่วนจุดที่รู้สึกดี: ถ้าความรู้สึกดีใจ ไปต่อไปได้

หลีกเลี่ยงการทำร้ายนิ้วโป้ง อย่ากดดันมาก จนนิ้วโป้งเริ่มเจ็บ ใช้พลังของน้ำหนักตัว แทนที่จะใช้กล้ามเนื้อที่นิ้วหัวแม่มือกดทับ

หลีกเลี่ยงการใช้เบาความดันกดเกินไป:เพราะอาจจะดัน

โฟกัสบนเท้าเดียวที่ทุกครั้ง

การนวดเท้าเป็นการรักษที่บ้านที่สะดวกสบายสำหรับเท้าที่ตึงหรือเจ็บปวด การปฎิบัตินี้ยังสามารถช่วยให้บุคคลผ่อนคลายและคลายคัว  สนับสนุนความรู้สึกสุขโดยรวมของพวกเขา ผู้คนสามารถขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชียวชาญ หรือใช้เครื่องนวดเท้าอัจฉริยะสำหรับการนวด มีโหมดการนวดที่หลากหลายและสามารถปรับความเข้มของการนวดได้ นวดอุ่นด้วยถุงลมนิรภัย นวดอุ่นด้วยถุงลมนิรภัย ส่งเสริมการไหลเวียนโลหิตในเท้า เครื่องนวดเท้าคือการลงทุนด้านสุขภาพที่คุ้มค่าที่สุด ใช่ได้ทั้งครอบครัว

เก้าอี้นวด:
เก้าอี้นวดเสียงอัจฉริยะ3D XT01GY

นวดกดจุดทั้งตัว3 เกียร์ ครอบคลุมไหล่ แขน เอว ก้น และน่อง

เก้าอี้นวด4D เพิ่มถุงลมตรงลูกกลิ้ง

การนวดมืออาชีพด้วยระบบถุงลมนิรภัย ผ่อนคลายทั้งร่างกาย

เก้าอี้นวดมืออาชีพใช้สำหรับในครอบครัว

ระบบนวดถุงลมนิรภัย 4D ขั้นสูงสุด นวดละเอียดขึ้น

Scroll to Top

สินค้าพิเศษเฉพาะแคมเปญ!

:
:
: