Warranty Term

เงื่อนไขการรับประกัน

บประกันคุณภาพสินค้าภายใน 7 วันนับตั้งแต่ลูกค้าเซ็นรับสินค้านั้น หากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับเปลี่ยน/คืน สินค้าที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน/คืนจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน และไม่รับประกันในส่วนของความพึงพอใจ

ารคืนสินค้า

เมื่อคุณซื้อสินค้ากับ ผู้ขายบน XUTI คุณสามารถขอคืนสินค้าได้ตามเงื่อนไขในการคืนสินค้าที่ XUTI กำหนดไว้ ภายในระยะเวลา 7 วันหลังได้รับสินค้า โดยอ้างอิงจากสถานการณ์จัดส่งจากผู้ให้บริการขนส่ง หากเกินระยะเวลาดังกล่าว  ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคำร้องคืนสินค้าในทุกกรณี ทั้งนี้ผู้ซื้อสามารถติดต่อเพื่อสอบถามเงื่อนไขการคืนสินค้าภายหลัง 7 วันได้กับผู้ขายโดยตรง (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย)

คุณสามารถแจ้งคืนสินค้าได้ภายใน 7 วันหลังได้รับสินค้า ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

สินค้าชำรุด / แตกหัก / เสียหาย

จัดส่งสินค้าผิด เช่น ขนาด หรือ สีของสินค้าไม่ตรงตามที่สั่งซื้อ เป็นต้น

สินค้าที่ได้รับมีลักษณะไม่ตรงกับคำบรรยาย

ต้องเป็นสินค้าที่ยังไม่ได้ติดตั้ง

เนื่องจากเหตุผลเปลี่ยนใจ

อีเมล์ : info@xutihealth.com

โทร : +66021620923 (วันจันทร์ – ศุกร์ 9:00 – 18:00 และวันเสาร์ – อาทิตย์ 9:00 – 18:00)

 

*หมายเหตุ : ในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือเสียหาย กรุณาติดต่อ XUTI ทันที พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดหรือเสียหาย เช่น ภาพถ่ายสินค้า ภาพถ่ายตัวกล่องสินค้า เป็นต้น

 

Scroll to Top

สินค้าพิเศษเฉพาะแคมเปญ!

:
:
: